LT EN

 

LABA Taryba

Pirmininkas Gintarė Tautkevičienė
Kauno technologijos universiteto bibliotekos direktorė
Nariai Meilė Kretavičienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bibliotekos ir informacijos centro direktorė

Ieva Budrienė
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto biblioteka

 
Kodas 191964970, Universiteto g. 3-35, Vilnius LT-01513, Tel.: (8 5) 268 71 00, Faksas: (8 5) 268 71 04, El.paštas: laba@laba.lt