LT EN
 
Naujienos

LABA narių susirinkimas

Spalio 13 d. (ketvirtadienį) 10.30 val. Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20-206, Kaunas) vyks LABA narių susirinkimas.
Dienotvarkėje:
1. Perėjimas prie naujos, debesijos technologijas naudojančios bibliotekininkės informacijos sistemos.
2. RDA standarto diegimo klausimai.
3. Dėl eLABa sąrašų ir ataskaitų išvedimo.
4. Kiti einamieji klausimai.

Sveikiname koleges

2016 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ įteiktas Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos pirmininkei, Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos direktorei Emilijai Banionytei už aktyvią veiklą šalies ir tarptautinių organizacijų veikloje, svarų indėlį aprūpinant Lietuvos bibliotekas elektroniniais informacijos ištekliais, bibliotekų bendruomeniškumo stiprinimą, asmeninę atsakomybę kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

2015 m. geriausio bibliotekos vadovo vardas suteiktas Linai Bloveščiūnienei, Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos direktorei, už profesionalumą ir aktyvumą, įgyvendintus profesinius darbus bei jų sklaidą.

2016 01 15 Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekoje įvyko Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos posėdis.

Svarstyta:
1. Naujų LABA narių priėmimas.
2. LABA BIBLIOTEKŲ metų kontekste.
3. Aktualūs bibliotekų informacinių sistemų naudojimo klausimai.
4. LABA pirmininko rinkimai.
5. Einamieji klausimai.

LABA pirmininku išrinkta Gintarė Tautkevičienė. LABA tarybos nariai: M. Kretavičienė, I. Budrienė.

2012 05 28 LABA, įgyvendindama projektą “LiBiTOP: Lietuvos bibliotekų tinklo optimizavimo galimybių studija”, skelbia renginių filmavimo ir garso įrašų sukūrimo paslaugų pirkimo konkursą. Pasiūlymų pateikimo terminas birželio 4 d. 16 val., vertinimas tą pačią dieną 16.30 val. Supaprastinto atviro konkurso sąlygas rasite čia.


2012 05 15 11 val. Vilniaus universiteto bibliotekoje įvyko Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos posėdis.
Svarstyta:
1. 2009–2012 m. LABA pirmininkės ataskaita. Ataskaita patvirtinta vienbalsiai.
2. LABA 2011 m. finansinė ataskaita. Ataskaita patvirtinta vienbalsiai.
3. LABA pirmininko, tarybos ir revizijos komisijos rinkimai. LABA pirmininke ateinančiai kadencijai išrinkta M. Kretavičienė. L. Bloveščiūnienė, A. Raguckaitė išrinktos į LABA tarybą. R. Abramčikienė, A. Charževskienė, J. Kunigiškytė išrinktos į revizijos komisiją.
4. Kiti klausimai.


2012 02 08 patvirtintos LABA viešųjų pirkimų taisyklės. Plačiau...


2011 08 25 Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija tapo Lietuvos mokslo tarybos vykdomo projekto „Duomenų bazė Lituanistika“ partneriu. Plačiau...


2011 04 19 10 val. LSMU bibliotekoje įvyko išplėstinis Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos posėdis-seminaras.
Svarstyta:
1. Lietuvos universitetų depozitinės bibliotekos poreikis. Plačiau...
2. VU bibliotekos personalo plėtros projektai. Plačiau...
3. LSMU bibliotekos darbuotojų kvalifikacija ir atestacijos poreikis. Plačiau...
4. Kiti klausimai.


2009 05 06 VGTU bibliotekos Mokslo darbuotojų skaitykloje įvyko Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos posėdis
Svarstyta:
1. Lietuvos virtualaus universiteto 2007-2012 metų programa. 2009 m. 1-4 mėn. priemonių įgyvendinimo ataskaita. Uždavinys „Plėtoti integruotą Lietuvos mokslo ir studijų informacinę erdvę (LABT)“
2. LVU ir LABT susiklosčiusios situacijos apžvalga
3. Apie DB prenumeratą: kokia padėtis šiandien
4. Kokybiškas LABT katalogas (problemos)
5. LABA pirmininko 2007-2009 ataskaita
6. Pirmininko rinkimai
7. Diskusijos

Išrinktas naujas LABA pirmininkas
2009 05 06 nauju LABA pirmininku išrinkta Meilė Kretavičienė


2008 10 08 VGTU bibliotekos Mokslo darbuotojų skaitykloje įvyko Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos posėdis
Svarstyta:
1. LVU programos įgyvendinimo 2008-2009 metais problemos
2. Trijų studijų pristatymai: „eLABa plėtros galimybės“, „E.dokumentų siūlomas ilgalaikio išsaugojimo modelis“, „ETD dokumentų plagijavimo patikros galimybės“
3. LABT MARC21
4. LABT uždavinio I-III ketvirčio darbų ataskaita
5. Mokymų „MARC_21& AACR2 katalogavimas Aleph 18 aplinkoje“ organizavimas
6. LABT 2008 metų aktyvumo kriterijai
7. Diskusijos


2008 02 19 VGTU bibliotekos Mokslo darbuotojų skaitykloje įvyko Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos posėdis
Svarstyta:
1. Migravimas į MARC 21 ir Aleph 18 versiją
2. MARC 21 ir Aleph 18 versijos mokymai skirti LABT bibliotekinikams
3. LABT katalogų konvertavimas į MARC 21
4. Migravimo darbų planas ir pirkiniai
5. LVU programos naujovės ir jų sąsajos su LABT uždaviniu
6. LABT bibliotekų aktyvumo kriterijai
7. Einamieji klausimai


2007 09 26 VU bibliotekos Humanistikos informacijos centre įvyko Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos posėdis
Svarstyta:
1. ETD dokumentų pateikimo ir parengimo įkelti į eLABa bei jų naudojimo tvarkos aprašo gairių projekto pristatymas
2. LABT 2007 pirkiniai
3. LABT katalogas - naujos kokybės bibliografinis informacijos išteklius


2007 07 03 Kaune įvyko Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos posėdis
Svarstyta:
1. Patvirtintos LVU programos problemos
2. Įspūdžiai iš ETD-2007 kongreso ir LABT07 konkurso eiga
3. LABA interneto svetainės projekto pristatymas
4. Einamieji klausimai


2007 02 20 Kaune įvyko Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos posėdis
Svarstyta:

1. LABT 2007 ir perspektyvos;
2. LABT bibliotekų anketų rezultatai ir LABT-2006 planuojami pirkiniai;
3. Vartotojų (skaitytojų) statistika LABT 'e;
4. Mokslo publikacijų rūšių klasifikatoriaus projektas;
5. LABA pirmininko ataskaita ir naujo pirmininko rinkimai;
6. Kiti klausimai.

Išrinktas naujas LABA pirmininkas
2007 02 20 nauju LABA pirmininku išrinkta Abramčikienė Rimutė.

 
Kodas 191964970, Universiteto g. 3-35, Vilnius LT-01513, Tel.: (8 5) 268 71 00, Faksas: (8 5) 268 71 04, El.paštas: laba@laba.lt